Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022

Γιατί να συμμετέχετε

  Εάν είστε brand marketer:

Θα γνωρίσετε καλύτερα τις διαρκώς εξελισσόμενες δυνατότητες του Programmatic, τόσο σε στόχευση και κόστος όσο και σε δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα καθώς και τη αναβαθμισμένη θέση του programmatic trading στο digital marketing mix. Επιπλέον, θα έρθετε σε επαφή με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από agencies, publishers και platforms ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά, να συγκρίνετε και να αξιολογήσετε.

  Εάν είστε publisher:

Θα δείτε πώς αξιοποιείται το Programmatic Advertising στις προηγμένες αγορές και πώς οι εκδοτικοί όμιλοι το ενσωμάτωσαν στις πρακτικές τους, αυξάνοντας τα έσοδά τους και το πελατολόγιό τους. Θα ενημερωθείτε για τις επενδυτικές προτεραιότητες, το προφίλ στελεχών αλλά και τα καίρια σημεία που κρίνουν το βαθμό επιτυχίας.

  Εάν είστε στέλεχος digital/media agency:

Θα δείτε όλο το φάσμα των διαθέσιμων υπηρεσιών και θα ενημερωθείτε για τις νέες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής του Programmatic Advertising στο εξωτερικό ώστε να εμπλουτίσετε τις λύσεις που προσφέρετε στους πελάτες σας, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητές σας και προσαρμόζοντας επιτυχημένες διεθνείς στρατηγικές στη δική σας δραστηριότητα.

 • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • XOΡΗΓΟI
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR